Min strävan är att skapa personliga och hållbara inredningar. Inredningar som känns självklara när man vistas i dem. Inte konstlade men aldrig tråkiga. Och utgångspunkten är alltid människorna som ska vistas där.

Ibland jobbar jag bara med saker som redan finns i inredningen. Byter plats. Lyfter fram och tonar ner. Skapar balans. Ibland kavlas ärmarna upp och gammalt åker ut. Och nytt in. Ofta blir det något mitt emellan. Alltid med människan i fokus.